Servei d'acreditació d'adreça

L'Ajuntament realitza l'emissió d'informes per tal d’acreditar la realitat de la residència en un domicili concret, en casos excepcionals en els quals no es disposa dels documents exigibles per a procedir a l'empadronament.

En casos on una persona tingui una habitació llogada o bé el nombre de persones empadronades sigui superior a l’estipulat, excepcionalment es pot acreditar la realitat de la residència mitjançant un informe.

Per a aquesta acreditació, cal comprovar, mitjançant visites domiciliàries, la veracitat de la residència.

La realització d'aquestes visites estarà condicionada a la valoració tècnica d'accessibilitat per raons de seguretat de la zona.

Amb la notificació de l'informe acreditatiu d'adreça, la persona sol·licitant pot tramitar el passaport i sol·licitar l'empadronament a la vila.

El servei d’acreditació va dirigit a:

  • Persones residents a Vilafranca del Penedès que no poden tramitar el passaport perquè no estan empadronades.
  • A persones residents a Vilafranca del Penedès que no poden empadronar-se a l'habitatge on viuen legalment.

> Tota la informació sobre com sol·licitar aquest servei aquí.

Accessibilitat