Informe d'integració social (Inf03)

El 30 de Juny de 2011 va entrar en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquest reglament aconsella l’elaboració d’un informe per aprovar la renovació de l'autorització de residència recomanables per a totes aquelles persones que vulguin renovar  les seves autoritzacions i no compleixin tots els requisits.

L'informe ha de demostrar l'esforç d'integració per la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball.

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte vàries qüestions: el grau d’esforç d’integració que ha fet la persona sol·licitant durant la seva estada al país i que li serà de servei per renovar la residència temporal a través de la realització de cursos i la participació en activitats programades; si ha assolit les competències lingüístiques suficients en les llengües oficials de Catalunya, i si ha participat en serveis d’ acollida o en la xarxa associativa del territori.

> Tota la informació sobre com sol·licitar aquest servei aquí.