Mediació veïnal, comunitària i familiar

Oferim un servei municipal públic i gratuït de gestió dels conflictes veïnals, amb l'objectiu de vetllar per garantir els interessos, diferències i alhora els drets i deures vinculats amb la bona convivència.

El servei de mediació veïnal, comunitària i familiar és un servei gratuït i s'ofereix a tota la ciutadania de Vilafranca del Penedès.

Consisteix en oferir un espai de trobada i confidencialitat, on fent ús del diàleg i amb ajuda de professionals, els veïns i veïnes assumeixen un paper coprotagonista per trobar una entesa i/o un acord beneficiós per a totes les parts implicades.

Per als casos de l’àmbit familiar (intergeneracionals, herències, processos de separació o divorci, etc.),  mitjançant un conveni de col·laboració amb el Centre de mediació de dret privat de la Generalitat de Catalunya, realitzem una entrevista individualitzada amb cadascuna de les parts, i si aquestes voluntàriament ho decideixen, gestionem  la corresponent derivació al centre de mediació de dret privat del Departament de Justícia.

> Tota la informació sobre com sol·licitar aquest servei aquí.

Accessibilitat