Inici

Sobre el servei

Des de Convivència i Ciutadania treballem per afavorir la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes. A través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentem una millor vida en comunitat.

1

L'Ajuntament de Vilafranca ofereix vies alternatives de resolució de conflictes a les persones que viuen a Vilafranca. La finalitat d'aquest servei és establir les bases per assolir un bon nivell de convivència ciutadana, millorant alhora el tracte en les relacions veïnals i humanes pel manteniment d'unes condicions de vida adequades i respectuoses amb el veïnat i l'entorn.

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
IMMIGRACIÓ
Agenda
Accessibilitat